Bezoekersteller

De laatste 5 artikelen

donderdag 31 december 2009

De kou doet rare dingen!

Op schuifdeuren verzorgingshuis De Engelenburg te Veenendaal
Op de 2e regel stond links Uitschuifdeuren (helaas weggevallen) Nieuw soort deuren? Omstebeurt?woensdag 30 december 2009

Een ster daarboven die ligt schijnt

Uit de condoleancerubriek Respectance in de Telegraaf, 3 reacties op de dood van een vermoorde jongeman:

1.  Zo jong, en dan al uit het leven gerukt.
Het is toch niet normaal meer tegenwoordig?
Ik ken je niet persoonlijk, maar veel vrienden van me kennen je wel.
Ik wil iedereen sterkte toewensen in zijn naaste omgeving.
Rust zacht, C.
Liefs.

(moet zijn: iedereen in zijn naaste omgeving- zie vorige blog-item "Wandelstok" voor zelfde soort fout; verder: ik ken JE niet persoonlijk, naast in ZIJN naaste omgeving)
2.  Heel veel succes voor alle nabestaande
zoals al zo vaak gezegd is, dit had nooit mogen gebeuren.
Rest In Peace

(succes?? sterkte is hier gepaster; er zijn meer nabestaanden)


3.  je bent nu een ster daarboven, en schijnt het ligt op ons
(ligt?? schijnend ligt? welk ligt?)

Femke H., volgens mijn

Op Twitter vandaag n.a.v. uitzending "5 Jaar later" -interviewer Jeroen Pauw, gast Femke Halsema, 5 jaar later. Iemand schrijft:

OwBeeGeeNaar mijns inzien zag @FemkeHalsema, er 5 jaar later beter uit!


Zoek de fout.

Rijinstructeur zonder streepje

Personeel gevraagd:

Wordt  RIJ-INSTRUCTEUR/RIJSCHOOLHOUDER  M/V ... (rest pers.advert.)

Zoek de fout

Wandelstok

Uit AD 30 dec. 09

"Ochten- Een hoogbejaarde man uit Ochten is gisteren door de politie opgepakt omdat hij zonder reden een man met een wandelstok heeft geslagen. ..."

De volgorde van de woorden kan een groot betekenisverschil opleveren. Bovenstaande zin kan 2 dingen betekenen, nl . ...............   (Wie had er nu een wandelstok? Man 1 of 2? )

woensdag 23 december 2009

Minder Engels op Nederlandse hogescholen en universiteiten ?

Oud-collega Frans de Kruijff uit Hazerswoude-Rd wil met de volgende bijdrage de lezers prikkelen een mening te geven over de 7 stellingen over de grote invloed van het Engels in het HBO en op de universiteiten.

Wat vindt u?? Klik op Reacties  onder aan dit blog-item.

Oproep aan Plasterk om Nederlands op universiteit
DEN HAAG -  Veertien hoogleraren hebben minister Ronald Plasterk (Onderwijs, Cultuur, Wetenschap) opgeroepen maatregelen te nemen om het Nederlands op de universiteiten te waarborgen. „Het wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke belang van Nederland en alle Nederlanders is gediend met het voortbestaan van het Nederlands als voertaal van de wetenschap”, aldus het gezelschap.

Het toenemende gebruik van het Engels werd al vaker aan de kaak gesteld. „Niet alleen verschijnen veel publicaties in het Engels, inmiddels schrijven ook onze studenten scripties in het Engels en laten zij hun werkstukken vergezellen van Engelstalige samenvattingen, terwijl colleges in het Engels gegeven worden wanneer er studenten aanwezig zijn die het Nederlands niet verstaan en in toenemende mate zelfs als dat niet het geval is”, noteren de profs nu ook.
Ze beseffen dat niemand om het Engels heenkan. „Wij zijn realisten die de onmiskenbare en vruchtbare rol van het Engels als wetenschappelijke lingua franca ten volle erkennen. Een aanzienlijk deel van onze eigen publicaties is ook in het Engels geschreven.”
Maar er zou toch 'Nederlands, tenzij' moeten worden gebruikt, vinden ze.
 (Telegraaf-24-6-09)


NRC 12-11-09Stellingen:


1.     1.Het gebruik van (veel) Engelse woorden moet aan het gesprek, de reclameboodschap “aantonen” dat de gebruiker c.q. de opsteller van de reclameboodschap een internationaal niveau heeft. Sprekers tonen hun internationale georiënteerd aan door hun geschriften te doorspekken met Engelse woorden.
2. 
2.     2. Het gebruik van vreemde woorden leidt tot misverstand of onbegrip. De volgende zin leg ik je voor om de juiste betekenis ervan te geven: (NRC 18 dec 2009 blz. 5 Cultureel Supplement) “Wij bedienen in deze kliniek een heel kleine niche.” Wat wordt er nu bediend? Overigens: het woord niche komt niet voor in het WNT (Woordenboek der Nederlandse Taal). Een ander voorbeeld:
Wil je je onderscheiden van de rest, dan zul je dus je aanbod moeten afstemmen op je doelgroep. Dat kan alleen maar als je kiest voor één (of een paar) niches. Kies bij voorkeur voor een duidelijk afgebakend onderwerp, en zorg dat je betrokken klanten krijgt en deze aan je bindt.


3.    3.  Op universiteiten moeten meer colleges in het Engels gegeven worden om de hoogopgeleiden een betere toegang tot de internationale arbeidsmarkt te geven.


4.    4. De basisschool moet zo spoedig mogelijk beginnen met Engelse les. Veel kinderen kennen al Engelse woorden door muziek en films. Het zal een beter begrip opleveren van wat ze horen.


5.    5. Engelse les zo vroeg mogelijk geven zal ook het taalniveau opkrikken. De vertaling moet gemaakt worden waardoor er nagedacht wordt over taal.


6.    6.  De Tweede Kamer wordt gevraagd in Jip-en-Janneke-taal te spreken. Ook ambtenaren wordt gevraagd wetten en andere officiële stukken in helder Nederlands te schrijven. Dit proces gaat veel te langzaam.
7
7.     7. Het gebruik van (niet alleen) Engelse woorden moet een halt toe geroepen worden. Gezond purisme  (=zuiver taalgebruik in het Nederlands; WNT: Neiging, veelal overdreven neiging, tot zuiverheid,bepaaldelijk tot zuiverheid van taal; (overdreven) ijver om zijn taal zuiver te houden van vreemde woorden en zinswendingen. Overigens: dit citaat behoeft ook een aanpassing om het duidelijk en goed Nederlands te laten zijn. 

zondag 20 december 2009

Allemaal ophouden met ...OKAY ....... !!!

Ik ben een enorme boerenl*l. Okay...
Ik ga de aardappels opzetten. Okay...
Ik heb net mijn man op een vreselijke wijze van het leven beroofd. Okay ....


Naast ABSOLUUT is OKAY een verschrikkelijk antwoordzinnetje. Wie is hier ooit mee begonnen?
Is het u ook opgevallen?

Leestekens zijn tekens om het lezen te vergemakkelen

Commentaar Telegraaf-forum over zeilmeisje"

"gelukkig dat ze daar is zo,n meisje raakt toch in de war als je ontdekt dat we niet in een vrij land leven,dat iedereen zich bemoeit met jou leven en een rechter en kinderbescherming uitmaakt wat je wel en niet mag,gewoon belachelijk allemaal,ik kijk uit naar de dag dat we hier ook weg kunnen."


Zou de schrijver hiervan ooit naar school zijn geweest, uberhaupt 1 les Nederlands hebben gehad?

Stel een vraag over taal

Laura B. vroeg me of er op deze blog niet ook vragen over taal en taalkwesties kunnen worden gesteld. Het antwoord is: JA.
Stel gewoon je vraag via fvtuil@gmail en ik neem de vraag over op de blog en ik probeer er een adequaat antwoord op te geven.

maandag 7 december 2009

Traantje laten

Dit keer geen taalfout, maar een proeve van mooi, doeltreffend, beeldend taalgebruik, naar mijn smaak:
Ik las op Twitter iemand over de veelbezochte film Komt een vrouw bij de dokter zeggen:

"De mascara zat op m'n kin"


Dus het is een jankfilm. Wat zou een man in zo'n geval zeggen? Of huilen mannen niet bij heftige films?

Enigszins enige fouten

Ingebracht door onze Hoofddorpse taalbroeder Henk  Deerenberg, waarvoor dank.


*Het enigste meisje uit de klas kon het enige meisje dat geen gevoel voor humor had  niet waarderen, daardoor kon ze ook geen waardering opbrengen voor haar enige jurkjes, dat was wel enigszins flauw natuurlijk.

*Reclame;
C1000 verkoopt direct verpakte versgesneden vleeswaren.
Kennelijk wachten andere grootgrutters tot het vlees bedorven is alvorens het te snijden en het dan tegen de stank alsnog verpakken.


*Dit  boek is recentelijk pasgeleden uitgekomen (boekengidsje), de prijs bedraagt tot...... .....Euro.